Menu
English   |   Romana

Termene si conditii

Aviz juridic

Toate notificările de la Automotive Guru catre dvs. pot fi postate pe site-ul nostru și vor fi considerate ca fiind livrate în termen de treizeci (30) de zile de la postarea pe site. Notificări de la dvs. catre să Automotive Guru se fac prin poștă electronica la adresa oferită pe site, la sectiunea de contact.

Orice livrarea se consideră a fi fost făcută catre dvs. în termen de 5 (cinci) zile.

Aviz privind drepturile de autor

Întregul conținut de pe acest site web este proprietatea: Automotive Guru

Copyright © 2015 Automotive Guru. Toate drepturile rezervate. Ca utilizator, sunteți autorizat doar pentru a vizualiza  documentele de pe acest site, atât timp cât (1) documentul este utilizat numai în scopuri informative, și (2), documentul a fost cumparat de pe site. Copierea, imprimarea, și distribuirea documentelor cumparate de pe site (cum ar fi ghiduri, cărți, cărți electronice și diferite forme oficiale) este strict interzisă. Orice acțiune de copiere, imprimare și distribuire a documentelor legate de site se face numai cu acordul scris al proprietarului site-ului. Orice încălcare a acestor termeni va duce la pierderea drepturilor asupra documentului și la acțiuni legale. Toate drepturile rezervate – Copyright © 2015 Automotive Guru.

Mărci comerciale

Toate numele de brand, produs, serviciu sau proces care apar pe acest site sunt mărci înregistrate ale proprietarilor site-ului. Trimiterea la un produs sau la utilizarea unui produs, serviciu, sau proces se face cu aprobarea  de către Automotive Guru. Toate elementele continute de site reprezintă proprietatea intelectuală a Automotive Guru. Nimic din continutul siteului nu va fi interpretat ca oferind indirectă, prin înstrăinare sau în alt mod orice licență sau drept sub orice brevet, drept de autor, marca sau alt drept de proprietate intelectuală de Automotive Guru sau orice terță parte, cu excepția acordate ca în mod expres aici.

Condiții de utilizare

Acest site poate contine alte drepturi de proprietate si informatii despre copyright, ai caror termeni trebuie respectate și urmate. Informațiile de pe acest site pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice. Informațiile, inclusiv de stabilire a prețurilor produselor și disponibilitatea lor, pot fi schimbate sau actualizate fara notificare. Automotive Guru și filialele sale își rezervă dreptul de a refuza servicii, rezilia conturi, și / sau anula comenzi la discreția sa, fără limitare, în cazul în care Automotive Guru consideră că un comportament al unui client încalcă legislația în vigoare sau este dăunătoare pentru interesele Automotive Guru.

 

Informațiile pe acest site si sfatul dat de © 2015 Automotive Guru nu reprezintă adevărul absolut. Ele reprezintă orientări(sfaturi)  și nu este obligatoriu pentru clienții noștri să le urmeze cu strictețe. © 2015 Automotive Guru va oferi sfaturi legate de autovehicule și consultanță, dar decizia finală aparține clientului și responsabilitatea pentru orice decizie a clientului, luată după o discuție cu partenerii Automotive Guru, nu aparține reprezentantiilor Automotive Guru.

 

Reprezentanții Automotive Guru se angajează să fie imparțiali atunci când fac recomandări de automobile și să ofere cele mai bune sfaturi în conformitate cu cerințele clienților.

Politica de confidențialitate

Acest site poate contine alte drepturi de proprietate si informatii despre copyright, ai caror termeni trebuie respectate și urmate. Informațiile de pe acest site pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice. Informațiile, inclusiv de stabilire a prețurilor produselor și disponibilitatea lor, pot fi schimbate sau actualizate fara notificare. Automotive Guru și filialele sale își rezervă dreptul de a refuza servicii, rezilia conturi, și / sau anula comenzi la discreția sa, fără limitare, în cazul în care Automotive Guru consideră că un comportament al unui client încalcă legislația în vigoare sau este dăunătoare pentru interesele Automotive Guru.

© 2015 Automotive Guru își rezervă dreptul de a respecta confidențialitatea clientilor săi și de a nu face publice detalii legate de relațiile, sfaturile și consultanța pe care a oferit-o unui client. Aceste informații pot deveni accesibile publicului larg sau organelor de control numai prin hotarâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Transport și livrare

În acest moment, Automotive GURU expediază mărfuri către adrese internaționale, la cerere. Riscul pierderii elementelor expeidate prin intermediul acestui site web trec la client în momentul în care elementele de expediat sunt înmânate organismului care intermediază expedierea.

 

Internaţional

Taxele vamale și taxele de import se pot aplica comenzilor internaționale atunci când transferul ajunge la destinație. Aceste taxe sunt responsabilitatea destinatarului de comanda și variază de la o țară la alta. Contactați biroul vamal local pentru detalii.

Legile de expediere sunt diferite în fiecare țară. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați cu biroul dvs. vamal dacă țara în care sunteți permite transportul de produse specifice Automotive GURU catre dumneavoastră. Automotive Guru nu este responsabil pentru orice daună directă, indirectă, punitivă, sau pe cale de orice alt tip, cauzată de practicile de transport incorecte.

Taxe de vânzari

Automotive Guru percepe impozitul pe vânzări pentru marfa comandată de pe acest site pe baza taxelor de stat, ratei de impozitare aplicabilă și locația în care produsul este livrat.

Garanții

Conținutul inclus în acest site a fost compilat dintr-o varietate de surse și poate fi modificat fără notificare, la fel ca orice produs, program, oferte, sau informații tehnice descrise in acest site. Automotive Guru nu face nici o declarație sau garanție cu privire la integritatea, calitatea, funcționalitatea, funcționarea, sau conținutul site-ul web. Prin utilizarea acestui site web, vă asumați riscul privind continutul de pe acest site web – acesta poate fi inexact, incomplet, ofensator, sau poate să nu satisfacă nevoile și cerințele dumneavoastră. Automotive Guru NEAGĂ în mod specific toate GARANȚIILE, exprese sau implicite, incluzând, fără limitare garanțiile de vandabilitate, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP cu privire la aceste pagini web. În nici un caz Automotive Guru NU POATE FI raspunzator pentru orice daune speciale, indirecte, accidentale sau consecvente chiar dacă grupul clienților sau orice alt vizitator al site-ului Au FOST INFORMATi DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

– Sau in functie de stat –

Informațiile și conținutul de pe acest site sunt oferite “ca atare”, fără garanție de orice fel, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, încălcare a unor norme morale. Orice garanție care este furnizat în legătură cu oricare dintre produsele si serviciile descrise pe acest site sunt furnizate de agentul de publicitate sau de producătorul numai, și nu de către Automotive Guru.

Referințele și descrierile de produse sau servicii în cadrul materialelor site-ul Web sunt furnizate “ca atare” fara nici o garantie de nici un fel, fie explicite sau implicite. Automotive Guru nu este responsabil pentru orice daune, inclusiv daune indirecte, de orice fel care ar putea rezulta pentru utilizator de la utilizarea materialelor de pe acest site web sau a oricăruia dintre produsele sau serviciile descrise pe site.

Descrierile, și trimiterile la, produse, servicii si companiile de pe acest site web sunt responsabilitatea exclusivă a companiilor care furnizează informațiile (“publicitate”), și nu Automotive Guru.

Includerea de material pe acest server nu implică nici o aprobare a Automotive Guru, și nu face subiectul  niciunei garanții de niciun fel cu privire la obiectul materialelor de  publicitate.

Există posibilitatea ca materialele de pe server să includă inexactități sau erori. În plus, există posibilitatea ca adăugiri neautorizate, eliminări, și modificări ar putea fi făcute de către terțe persoane în materialele de server. Deși Automotive Guru încearcă să asigure integritatea și corectitudinii materialelor de server, nu se face nici o garanție cu privire la corectitudinea sau acuratețea acestora. Înainte de a se baza pe orice reprezentare făcută în oricare din materialele de server, verificați cu agentul de publicitate a produsului sau serviciului pentru a se asigura că informațiile pe care le-ați transmis sunt corecte.

 

Politica de returnare

Puteți achiziționa marfa de pe acest site Web, cu ajutorul uneia dintre opțiunile de plată enumerate pe site. Automotive Guru își rezervă dreptul de a modifica procedurile de plată în orice moment, fără notificare prealabilă. În acest moment, nu este permis să se returneze niciun produs sau document achiziționat de la www.automotiveguru.net.

 

Diverse

Deși informațiile de pe acest site web este accesibile la nivel mondial, nu toate produsele sau serviciile prezentate în acest site sunt disponibile tuturor persoanelor sau în toate locațiile geografice sau jurisdicții. Automotive Guru și agenții de publicitate își rezervă dreptul de a limita furnizarea de produsele sau serviciile lor către orice persoană, zonă geografică, sau jurisdicție dacă doresc acest lucru și pot limita cantitățile de orice produse sau servicii pe care le oferă. Orice ofertă pentru orice produs sau serviciu realizat în materialele de pe acest site este nula unde interzisă.

LEGAL: În caz de litigiu ambele părți sunt de acord că legea statului de înregistrare a afacerilor de Automotive Guru se aplică și ambele părți de acord cu jurisdicția declarată a instanțelor statului, sau în cazul în care diversitatea de cetățenie, Curtea Europeană de Justiție.

DIVERSE: Termenii și Condițiile constituie întregul acord între dumneavoastră și Automotive Guru cu privire la acest site. Termenii și condițiile pot  inlocui toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane, fie ele electronice, orale sau scrise între dvs. și Automotive Guru cu privire la acest site. Nicio modificare a Termenilor si Conditiilor nu trebuie să fie efectuată decât dacă este autorizată de Automotive Guru. Dacă se constată orice prevedere a Termenilor si Conditiilor a fi contrară legii statului de înregistrare, atunci o astfel de prevedere trebuie să fie construită într-un mod care să reflecte îndeaproape, pe cât posibil, intențiile părților, cu celelalte prevederi rămase în întregime vigoare și efect.

Consultanta profesionala

Cum va putem ajuta